Isännöintiliiton huoneistoremonttitiedote

Ilmoita korjaustöistä ennakkoon. Uuden asunto-osakeyhtiön mukaisesti osakkaan on ilmoitettava taloyhtiölle remontista aina, kun se voi vaikuttaa talon rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja ennen remontin aloittamista. Ilmoitukseen pitää myös liittää mukaan tarvittavat selvitykset remontin toimenpiteistä.

Ohessa Isännöintiliiton kokoama tiedote koskien huoneistoremonttia.