Hyvä isännöintitapa

Hyvää isännöintitapaa koskevat eettiset ohjeet on laatinut Isännöitsijöiden auktorisointiyhdistys ISA ry.

Isännöinti-Ura Oy on sitoutunut noudattamaan näitä ohjeita.

Hyvää isännöintitapaa sovelletaan sekä asuin- että toimitilakiinteistöjen isännöintiin. Ohjeissa korostetaan mm. riippumattomuutta ja tasapuolisuutta sekä lakien ja määräysten noudattamista. Tehtävien suorittamisen on oltava ripeää ja taloudellista. Asiakkaan varoja ja arvopapereita on säilytettävä huolellisesti. Lisäksi isännöitsijällä on vaitiolovelvollisuus asiakasyhtiön tiedoista.

Ammattitaitoa ylläpidetään osallistumalla alan koulutukseen ja seuraamalla kiinteistöalan tutkimustoimintaa.

Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot ISE 2007

Marraskuussa 2007 julkaistu ISE 2007 tulostuskelpoisena versiona pdf-muodossa on luettavissa Isännöintiliiton sivuilta.

Hyvä isännöintitapa