Asunto-osakeyhtiölaki

Mikä muuttui 1.7.2010?

Uusi asunto-osakeyhtiölaki (AOYL 2010) tuli voimaan 1. heinäkuuta 2010. Laki selkeytyy ja tuo taloyhtiöihin lisää suunnitelmallisuutta ja avoimuutta.

Ilmoita korjaustöistä ennakkoon. Uuden asunto-osakeyhtiölain mukaisesti osakkaan on ilmoitettava taloyhtiölle remontista aina, kun se voi vaikuttaa talon rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja ennen remontin aloittamista. Ilmoitukseen pitää myös liittää mukaan tarvittavat selvitykset remontin toimenpiteistä. Lisätietoja löydät kohdasta Remontointi.

Katso osakastiedote koskien uuden asunto-osakeyhtiölain mukanaan tuomia vaatimuksia.